Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt op: 27/03/2019

De informatie die we verzamelen blijft bij C2FO. Alle bedrijfs- of gebruiksinformatie die verzameld wordt door C2FO zal alleen gebruikt worden voor het verbeteren van uw C2FO-ervaring.  Dit Privacybeleid beschrijft hoe C2FO persoonlijke informatie die u verstrekt verzamelt, gebruikt, deelt, en beveiligt.

Het Privacybeleid regelt de manier waarop Pollen, Inc. de informatie die verzameld wordt van gebruikers (elk een “Gebruiker”) van de www.c2fo.com website (“Website”) en onze dienst (C2FO) verzamelt, gebruikt beheert en verspreidt. Dit privacybeleid is van toepassing op de Website en alle producten en diensten die aangeboden worden door Pollen, Inc.  Het beschrijft ook de keuzes die u ter beschikking staan met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot die informatie en deze kunt bijwerken.

Pollen Inc. en haar dochterbedrijven C2FO (HK) Limited en C2FO Limited, participeren in en hebben hun naleving gecertificeerd met het EU-VS-privacyschild. We streven ernaar om alle persoonlijke gegevens die we van landen van de Europese Unie hebben ontvangen, te behandelen, met betrekking tot het raamwerk voor privacy, volgens de geldende principes van het raamwerk.

Pollen Inc. voldoet aan het EU-VS Privacyschild en het Zwitserse-VS Privacyschild zoals is opgesteld door het Amerikaans ministerie van handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik, en het bewaren van persoonlijke informatie die overdragen wordt van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten.  Pollen Inc. heeft aan het ministerie van handel verklaard dat het zich houdt aan de principes van het Privacyschild. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de principes van het Privacyschild, zullen de laatste voorrang krijgen. Neem een kijkje op https://www.privacyshield.gov/ om meer te weten te komen over het Privacyschildprogramma, en om ons certificaat te bekijken. Pollen Inc. is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens die het ontvangt, overeenkomstig het Privacyschild, en het vervolgens overdragen aan een derde die namens hen handelt. We leven de principes van het Privacyschild na voor alle overdrachten van persoonlijke gegevens van de EU, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen met betrekking tot de overdrachten vanaf nu.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die ontvangen of overgedragen werden overeenkomstig het Privacyschild, zijn we onderhevig aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federalde Handelscommissie.   In bepaalde situaties kunnen we verplicht worden om persoonlijke gegevens vrij te geven na wettelijke aanvragen door overheden, inclusief om te voldoen aan de veresiten voor nationale veiligheid of wethandshaving.

Als u een probleem hebt betreffende privacy of het gebruik van gegevens, dat we niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze derde provider voor geschillenbeslechting in de V.S. (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, meer in detail beschreven op de Privacyschildwebsite op https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

Informatie waarmee personenen geïdentificeerd kunnen worden

We kunnen op verschillende manieren informatie van Gebruikers verzamelen waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer Gebruikers onze website bezoeken, zich registreren op de website, aan een enquête meedoen, een formulier invullen, en in verband met andere activiteiten, diensten, mogelijkheden of middelen die we beschikbaar maken op onze Website.  Gebruikers kunnen gevraagd worden om, naargelang het geval, hun naam, e-mailadres, en telefoonnummer mee te delen. Gebruikers kunnen onze Website echter anoniem bezoeken.  We zullen alleen informatie verzamelen van Gebruikers waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden als zij zulke informatie vrijwillig aan ons verstrekken.  Gebruikers kunnen altijd weigeren om informatie te delen waarmee mensen geïdentificeerd kunnen worden, maar dit kan er voor zorgen dat ze niet aan bepaalde activeiten van de Website kunnen deelnemen.

Als u onderhevig bent aan de jurisdictie van de Europese Unie, bekijk dan uw Kennisgeving Persoonlijke Gegevens in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Cookies

C2FO en onze analyse- of serviceproviders gebruiken cookies of gelijkaardige traceertechnologieën. Deze technologieën worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheren van de website, het traceren van de acties van gebruikers op de website en het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersgroep . We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, hetzij afzonderlijk hetzij in geaggregeerde vorm.

We gebruiken cookies om de instelligen van onze gebruikers te onthouden (bv. taalvoorkeuren) en om zaken te testen.  De Gebruikers kunnen het gebruik van cookies instellen in de instellingen van hun eigen browser.  Als u cookies weigert, kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze wwebsite te gebruiken, kunnen beperkt zijn.

Logbestanden

Zoals bij de meeste websites, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan we deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol (IP) -adressen, type browser, internetprovider (ISP), doorverwijs-/exitpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens. We kunnen deze automatisch verzamelde loginformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit voor analytische doeleinden en om de functionaliteit van de website te verbeteren.

Widgets

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals het tonen van een Twitter-feed. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze website bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze site gehost.  Uw interacties met deze functies zijn onderhevig aan het privacybeleid van het bedrijf die de functie verstrekt.

Hoe we verzamelde informatie gebruiken

C2FO kan persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om de klantenservice te verbeteren

De informatie die u verstrekt helpt ons om op een efficiëntere manier in te spelen op uw vragen voor en behoefte aan ondersteuning van onze klantenservice.

Om uw gebruikservaring te personaliseren

We kunnen informatie in geaggregeerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe onze Gebruikers als groep de diensten en middelen gebruiken die op onze Website worden aangeboden.

Voor het verbeteren van onze Website en onze Diensten

We kunnen informatie die u verstrekt gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe te creëren.

Om een promotie, wedstrijd, enquête of andere functie op de Website te beheren

Om Gebruikers informatie te sturen, als ze hebben ingestemd om die te ontvangen, over onderwerpen waarvan wij denken dat ze voor hen interessant zijn.

Om periodieke e-mails te sturen

We kunnen het e-mailadres gebruiken om een antwoord te geven op inlichtingen, vragen, en/of andere verzoeken. Als de gebruiker besluit zich aan te melden voor onze mailinglijst, ontvangt hij of zij e-mails die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. kunnen bevatten. Om de gebruiker de mogelijkheid te bieden zich op gelijk welk moment uit te schrijven voor het ontvangen van toekomstige e-mails, vermelden we onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies om uit te schrijven. U kunt zich ook uitschrijven via uw profielinstellingen.

Bijwerken/Corrigeren van persoonlijke informatie

Op verzoek zullen wij u informatie verstrekken over het feit of wij enige persoonlijke gegevens over u bewaren.  Als uw persoonlijke informatie verandert of als u niet langer gebruik wenst te maken van onze dienst, kunt u uw persoonlijke informatie bekijken, bijwerken of verwijderen, door de wijziging aan te brengen op onze ledeninformatiepagina of via de hierboven vermelde contactgegevens. We zullen binnen een redelijk tijdsbestek op uw verzoek tot inzage reageren.

Wij werken samen met een derde partij om advertenties op onze website weer te geven (of om onze advertenties op andere websites te beheren). Onze derde partner kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u reclame aan te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, klik hier [of als u zich bevindt in de Europese Unie, klik hier]. Merk op dat u nog steeds algemene advertenties zult blijven zien.

Bewaren van Gegevens

We zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is of zolang het nodig is om u de diensten te leveren. Als u uw account wilt annuleren of wilt vragen dat we uw gegevens niet langer gebruiken om u te voorzien van diensten neem dan contact met ons op via support@c2fo.com. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken tot wanneer het nodig en toegestaan is onder de geldende wetgeving om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, en de naleving van onze overeenkomsten af te dwingen.

Hoe we uw informatie beschermen

Wij volgen gepaste procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en hebben beveiligingsmaatregelen genomen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze Website zijn opgeslagen.

De uitwisseling van gevoelige en persoonlijke gegevens tussen de Website en haar gebruikers gebeurt over een  SSL beveiligd communicatiekanaal dat is gecodeerd en beveiligd met digitale handtekeningen. Geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.  Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via support@c2fo.com.

Het delen van uw persoonlijke informatie

We verkopen, verhandelen, of verhuren geen informatie van gebruikers waarmee ze door anderen als persoon geïdentificeerd kunnen worden. We kunnen geaggregeerde informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde partners en adverteerders voor de hierboven uiteengezette doeleinden. We kunnen externe dienstverleners gebruiken om ons te helpen onze onderneming en de Website te runnen of namens ons activiteiten te beheren zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We kunnen uw informatie delen met deze externe partijen voor die beperkte doeleinden op voorwaarde dat  u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken als dit vereist is door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, of een gelijkaardige juridische procedure, wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of om te reageren op een verzoek van de overheid, als C2FO betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u per e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Websites van derde partijen

Gebruikers kunnen op onze website advertenties of andere inhoud vinden die linken naar de websites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die zijn gelinkt aan of van onze Website. Bovendien kunnen deze websites of diensten, inclusief hun content en links, voortdurend veranderen. Deze websites en diensten hebben mogelijk hun eigen privacy- en klantenservicebeleid. Surfen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link naar onze site hebben, is onderhevig aan de voorwaarden en het beleid van die bepaalde website.

Blog

Onze website biedt openbare blogs of communityforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u hierop verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Om verwijdering van uw persoonlijke gegevens van ons blog of communityforum aan te vragen neemt u contact met ons op via support@c2fo.com. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk niet verwijderen. In dat geval zullen we u laten weten dat we dit niet kunnen en waarom niet.

Getuigenissen

We tonen persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze website in aanvulling op andere steunbetuigingen. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via contactus@c2fo.com.

Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Informatie van 3e partijen.

U mag persoonlijke informatie over andere personen verstrekken, zoals hun naam, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel. Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt over uw contacten zullen we deze informatie alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor die is verstrekt.  Als u van mening bent dat één van uw contactpersonen uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt en u zou willen vragen om deze uit onze database te verwijderen, neem dan contact met ons op via support@c2fo.com.

Informatie met betrekking tot gegevens verzameld via C2FO.

C2FO verzamelt informatie met toezicht van haar Klanten, en heeft geen directe relatie met de individuen waarvan het persoonlijke gegevens verwerkt.

Keuze

Wij verzamelen informatie voor onze klanten, als u een klant bent van één van onze klanten en niet langer gecontacteerd wilt worden door één van onze klanten die onze service gebruikt, neem dan rechtstreeks contact op met die klant.

Serviceprovider, subverwerkers/verdere overdracht

C2FO kan persoonlijke informatie versturen naar bedrijven die ons helpen bij het verlenen van onze diensten.  Overdrachten naar onderliggende derde partijen vallen onder de bepalingen in dit Beleid met betrekking tot kennisgeving en keuze en de serviceovereenkomsten met onze Klanten.

Toegang tot gegevens die gecontroleerd worden door onze klanten

C2FO erkent dat u het recht hebt om uw persoonlijke informatie te bekijken.  C2FO heeft geen directe relatie met de individuen van wie het persoonlijke gegevens verwerkt.  Een persoon die toegang zoekt tot of die onjuiste gegevens probeert te corrigeren, wijzigen of verwijderen, moet zijn vraag richten aan de Klant van C2FO (de gegevensbeheerder). Als de Klant C2FO verzoekt om de gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn op dat verzoek reageren.

Taalgebruik

Dit Privacybeleid is opgesteld in   het Engels.  Elke vertaling die, om welke reden dan ook is opgesteld, is een niet-bindende versie zonder juridisch effect en de Engelse versie van dit Privacybeleid is van toepassing.  Alle communicaties met betrekking tot dit Privacybeleid moeten in het Engels plaatsvinden.  Zonder de algemeenheid van deze bepaling te beperken, erkent de Gebruiker dat: (i) het geen enkele claim zal doen gelden op basis van een vertaling of discrepantie, of vermeende discrepantie tussen een dergelijke vertaling en de Engelstalige versie van dit privacybeleid; en (ii) een dergelijke vertaling niet wordt gebruikt om dit Privacybeleid te interpreteren. De Engelse versie van dit document is hier beschikbaar: https://www.c2fo.com/privacy

Veranderingen aan dit Privacybeleid

C2FO heeft de vrijheid om dit privacybeleid ten alle tijde bij te werken. Als we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen we u hiervan via e-mail op de hoogte brengen (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld) of door middel van een kennisgeving op deze website voordat de wijziging effectief wordt. We raden u aan deze pagina regeltmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik onze Website dan niet. Als u de Website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt u geacht deze wijzigingen te aanvaarden.

Contact met ons opnemen

Als u vragen mocht hebben over dit Privacybeleid, de praktijken van deze Website, of uw omgang met deze website, neem dan contact met ons op via:

Pollen, Inc.

2020 W 89 St, Suite 200 Leawood, KS 66206

Telefoonnummer: 888.980.9025

E-mail ons: support@c2fo.com

TRUSTe